Prebliski

Vitezi so med nami, pa princi?

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Knez in veliki mojster Suverenega malteškega viteškega reda
FRAˈ MATTHEW FESTING
prejme
v petindvajsetem letu vzpostavitve diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Suverenim vojaškim hospitalnim redom svetega Janeza iz Jeruzalema, Rodosa in Malte
RED ZA IZREDNE ZASLUGE

Vir: UL RS 64/16

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen.